Networking uczestników zjazdu Klubów MBA

W celu możliwości nawiązania kontaktu, dalszej wymiany wiedzy, wsparcia lub współpracy w trakcie i/lub po ogólnopolskim zjeździe Klubów MBA organizowanym przez Klub MyMBA z Torunia, osoby zainteresowane prosimy o poniższe informacje.