608638528
1976piotr@gmail.com
Stanowisko: Kierownik Projektu
Firma: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Klub MBA oraz miasto: INE/PAN Warszawa

W jakiej dziedzinie/obszarze biznesowym mogłabyś/mógłbyś wspomóc innych uczestników w zakresie wymiany wiedzy lub konsultacji?:
Zarządzanie Jakością, Kontrola Jakości, Zapewnienie Jakości, SupplyChain Management.

Jakie produkty/usługi oferuje Twoja firma?:
Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Główne cele działalności PSE S.A. to:
(*) zapewnienie bezpiecznej i ekonomicznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jako części wspólnego, europejskiego systemu elektroenergetycznego, z uwzględnieniem wymogów pracy synchronicznej i połączeń asynchronicznych;
(*) zapewnienie niezbędnego rozwoju krajowej sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych;
(*) udostępnianie na zasadach rynkowych zdolności przesyłowych dla realizacji wymiany transgranicznej;
(*) tworzenie infrastruktury technicznej dla działania krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej.
www.pse.pl

Inne uwagi: