601 796 101
dariusz.zarzecki@zarzecki.pl
Stanowisko: Profesor, kierownik MBA na Uniwersytecie Szczecińskim
Firma: Uniwersytet Szczeciński/Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o.
Klub MBA oraz miasto: SA MBA Szczecin

W jakiej dziedzinie/obszarze biznesowym mogłabyś/mógłbyś wspomóc innych uczestników w zakresie wymiany wiedzy lub konsultacji?:
zarządzanie finansami, wycena przedsiębiorstw, szacowanie szkód i utraconych korzyści, spory korporacyjne, podziały, przejęcia i łączenie spółek

Jakie produkty/usługi oferuje Twoja firma?:
yceny przedsiębiorstw/aktywów, studia wykonalności, testy prywatnego inwestora/wierzyciela, szacowanie szkód i utraconych korzyści, opinie sądowe, opinie prywatne w sporach korporacyjnych, ocena opłacalności inwestycji, biznes plany

Inne uwagi:

www.zarzecki.pl
www.sbwpwp.org
mba.usz.edu.pl
www.absolwencimba.pl